Länkar Kontakta oss

Välkommen till Adena Personlig Assistans

Livskvalitet & Trygghet!

Adena Personlig Assistans AB grundades 2001 av Anastasia Georgiadou och Katarina Georgiadou. Vi har varit engagerad i handikappfrågor sedan 1995.>>

Om oss

Adena Personlig Assistans AB grundades 2001 av Anastasia Georgiadou och Katarina Georgiadou. Vi har varit engagerad i handikappfrågor sedan 1995 och kom i kontakt med dem genom vår broders funktionshinder.

Vi har en lång erfarenhet samt en bred kompetens inom verksamhetsområdet och lagstiftningen. Verksamheten utgår från vårt ledningssystem för kvalitet, som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter. Detta innebär bland annat att vi har skriftliga rutiner och checklistor som vi följer för att leverera god kvalitet.

Målet för verksamheten är att bistå människor med omfattande funktionshinder med personlig assistans samt att tillhandahålla råd, stöd och juridisk hjälp under hela handläggningsprocessen. Syftet med biträde av personlig assistans är att på detta sätt stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv samt att kunna delta aktivt i samhällslivet. Vår policy innebär att vi vill erbjuda den tryggande omsorgen för Dig.

Adena Personlig Assistans arbetar alltid med fokus utifrån kundens bästa vad gäller till exempel behov och önskemål. Detta sker samtidigt som vi värnar om all vår personal. Assistenterna är bolagets främsta till gång och goda ambassadörer. Hos oss finner du erfarna assistenter med stor förmåga och hjärtat på rätt ställe som ger assistans av högsta kvalitet.

Vi har nittio medarbetarna har obligatoriskt utbildningar inom HLR- och brandkunskap. Alla medarbetare får gå på introduktionsutbildning innan de börjar arbeta. I de fall där våra kunders vård- och omsorgsbehov är av komplicerad art rekryteras naturligtvis specialistkompetens så som sjuksköterskor.

Adena Personlig Assistans har kollektivavtal via medlemskap i Almega Vårdföretagarna och branschorganisationen Personlig Assistans. För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se Adenas företagsinformation på allabolag.se

Adena Personlig Assistans ägs till 50% av Katarina Georgiadou och till 50% av Alminia

Personlig Assistans 

Kollektivavtal

Att ha kollektivavtal är en klar fördel. Det ger både dig och din assistent ett tryggare skygg. Enligt lagen måste en arbetsgivare ha vissa grundförsäkringar och pensionsplanering för sina anställda. Har din assistanssamordnare alla dessa nödvänliga avtal vår då säker på att du står på fast mark.

Vem Gäller LSS Lagen För?

Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknade tillstånd. Personer med betygande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.

Vad är LASS/LSS?

Den som omfattas av (LSS) lagen, har rätt att för sin dagliga livsföring få assistansersättning enligt denna lag om han eller hon har behov av personligassistans för sina grundläggande behov under i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan, kommunen som har de ekonomiska ansvaret för de 20 timmarna. Mindre än 20 timmar per vecka har kommunen hela det ekonomiska ansvaret. Den ekonomiska ersättningen (Assistansersättning) ska täcka kostnader för personligt assistans. Hur många assistansersättningar man får, detta avgörs individuellt eller prövning av behovet. Försäkringskassan som beslutar om assistansersättning. Assistansersättning betalas ut till den som tillhandahåller assistansen, kommunen eller privat assistans företag. Den som ansöker om assistans måste vara under 65 år. Assistans lämnas för tid efter det att den ersättningsberättigade har fyllt 65 år endast om: Ersättning har beviljats innan han eller hon har fyllt 65 år, eller Ansökan inkommer till Försäkringskassan senast dagen före 65-årsdagen och därefter blir beviljat. Antalet assistanstimmar får inte utökas efter det att den ersättningsberättigade är fyllt 65 år.

Vad får man personlig assistans med? 

Assistansen ska i första hand tillgodose grundläggande behov som

– Personlig hygien

– Måltider

– Att klä av och på sig

– Att kommunicera med andra Personlig assistans får man för att klara av sina grundläggande behov och ADL-aktiviteter.

Hur hittar jag en personlig assistent?

Det finns många sätt. Kanske känner du redan någon som du trivs med och som är intresserad av jobbet. Då kan vi anställa den personen för att assistera dig, eller så erbjuder vi dig någon av våra kompetenta personliga assistenter. 

Vem kan få personlig assistans?

Den som har omfattande och varaktiga funktionshinder har enligt LSS-lagstiftningen rätt till den hjälp de behöver i det dagliga livet. Personlig assistans över 20 timmar i veckan beviljas av Försäkringskassan. Är behovet lägre kan man få personlig assistans av sin kommun. Personer med följande diagnos och funktionshinder har rätt att ansöka om personlig assistans. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknade tillstånd. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande. Om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.  

  

Anställd Hos Oss

Jobba som personlig assistent

Den personliga assistenten skall finnas nära och hjälpa en medmänniska att leva ett jämlikt liv likt personer utan funktionsnedsättning. Ditt jobb som personlig assistent är meningsfullt, du gör skillnad, du gör en insats!

Som personlig assistent måste du ha servicekänsla, empati och känna ansvarstagande. Du skall finnas nära och hjälpa men inte ta över utan att ha respekt för kundens privatliv och integritet. Tanken är att kunden med sin assistans skall kunna leva sitt liv efter egna förutsättningar och önskemål och få ett självständigare liv.

Det är alltid kunden som bestämmer, hur , när och av vem den personliga assistansen skall utföras. Dt kan t ex vara hjälp med den personliga hygienen, på –och avklädning, att äta, kommunicera i tal eller skrift, förflyttning, hjälp med diverse hushållssysslor och att delta på fritidsaktiviteter..

Vår personliga assistenter är engagerade medarbetare med goda värderingar. De är våra ambassadörer och viktigaste tillgång. Vi erbjuder våra medarbetare en bra lön, utbildning, friskvård och goda anställningsvillkor. Vi är medlemmar i föreningen Almega Vårdföretagarna som har kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetarförbundet. Våra personliga assistenter kan känna sig trygga med att alltid få det råd och stöd de behöver. Vi finns alltid tillgängliga även efter kontorstid som genom vår jour, alla årets dagar.

Vill du veta mer om hur det är att jobba som personlig assistent och om Adena Personlig Assistans är du välkommen att kontakta oss.

  

  Kund Hos Oss  

  Trygghet 

  Adena Personlig Assistans AB erbjuder dig det lilla bolagets värme, igenkännande och familjära atmosfär med det stora bolagets trygghet Vi har erbjudit högkvalitativ assistans i flera år och skaffat oss värdefulla erfarenhet som står till ditt förfogande. Vår jour är öppet dygnet runt för att snarast kunna tillsätta vakanser som kan uppstå.

  Livskvalitet

  Vi lovar att göra allt som står i vår makt för att ge dig de verktyg du behöver för din självständighet. Som kund hos oss vill vi att du ska slippa tänka på annat än hur du bäst lever ditt liv.

  Med oss kan du leva som andra. Du har rätten att välja och du har rätt till individuellt anpassad hjälpinsatser.

  Vi vet att med rätt assistans får du bättre livskvalitet. Vår vision är därför att öka livskvalitet för hjälptagare genom att ge den i särklass bästa servicen. Vi tar hand om all administration och tar hela arbetsgivaransvaret med lönehantering, skatter, tecknar försäkringar, arbetsmiljöfrågor och utbildning till personalen m.m. vi tillhandhåller även juridiskt hjälp om du inte är nöjd med ditt beslut om insats.

  Vi vet även hur svårt det kan vara att få hjälpbehovet tillgodosett och finns därför med dig under hela processen, från ansökan till att utföra beslutet. Detta innebär att vi hjälper dig med att göra en ansökan så du får rätt beslut efter ditt hjälpbehov, råd och stöd till såväl dig, dina anhöriga eller dina assistenter, stöd i samband med myndighetskontakt, hjälper med överklaganden till sista instans om det krävs samt att verkställa beslutet och anordna assistansen krig dig. Alla som jobbar inom verksamheten har tystnadsplikt, denna gäller såväl under som efter avslutad anställning.

  Det är viktigt att du och dina personliga assistenter känner trygga med att alltid få den hjälp som ni behöver. Vi finns därför alltid tillgängliga, även efter kontorstid, alla årets dagar. Hos oss har du kontakt med kundansvarig som samordnar assistansen kring dig, allt från att rekrytera assistenter, introduktion, schemaläggning och lösa vakanser vid t ex sjukdom hos din ordinarie assistent.

  Aden Personlig Assistans är medlem i Almega, Vårdföretagarna och branschorganisationen Personlig Assistans.

  Vi kan alltid garantera att du får din assistans och att denna tillhandahålls av de assistenter du själv har valt!!

  Vill du veta mer om Adena Personlig Assistans och hur vi jobbar så är du välkommen att kontakta oss.

   KONTAKTA OSS

   Telefon: 08-735 53-30
   Email: info@adena-assistans.se
   Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, 171 44 Solna
   Öppettider
   Mon-Fre: 08.00-17.00
   Lör-Sön: Stängt
   Lunchstängt: 12.00-13.00
   Namn E-post Meddelande Skicka in